wiecej

O firmie

O firmie

misjaPOLASIK Research jest młodą, prężnie działającą firmą badawczą i doradczą, specjalizującą się w dziedzinie bankowości elektronicznej i systemów płatności.

Naszą misją jest akumulacja i kreowanie wiedzy z zakresu bankowości elektronicznej oraz systemów płatności oraz jej efektywne dostarczanie uczestnikom rynku.

Naszym celem jest wspieranie partnerów w dążeniu do ciągłej poprawy efektywności i jakości usług płatniczych i bankowych. Pragniemy użyć naszej wiedzy do tworzenia sprzyjających warunków dla wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań i przyspieszania ich społecznej akceptacji.

Źródłem naszej wiedzy są prowadzone przez nas badania rynku, najnowsza światowa literatura oraz doświadczenie naszych analityków. Zmierzamy zarówno do poznania funkcjonowania rynków oraz dogłębnej znajomości produktów, jak i do zrozumienia zachowań i preferencji klientów.

Michał Polasik

dr Michał Polasik

Założycielem i prezesem firmy POLASIK Research jest dr Michał Polasik. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych. Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki. Laureat konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku. Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analaysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing.

Kierownik kilku dużych projektów badawczych, m.in.: „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierownik zespołu akademickiego w ramach “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce.