wiecej

Polecane książki

okladka

M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy.

CeDeWu, Warszawa 2007

Kup książkę

Cena książki: 49 PLN brutto
(wliczona przesyłka firmą kurierską OPEK - 17 PLN brutto)

Broszura informacyjna PDF >>

W książce przedstawiono istotę, funkcjonowanie oraz ekonomiczne skutki bankowości elektronicznej. Dokonano przeglądu wybranych definicji bankowości elektronicznej, przedstawiono również jej autorską klasyfikację. Scharakteryzowano stan jej rozwoju w Polsce oraz porównano go z sytuacją na rynkach wybranych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Scharakteryzowano znaczenie Internetu dla rozwoju bankowości elektronicznej oraz tendencje jego rozwoju na świecie.

Zaprezentowano wyniki badania ankietowego, skierowanego do ścisłego kierownictwa banków działających w Polsce. Zawarto w nim opinie na temat rozwoju rynku bankowości elektronicznej oraz konsekwencji stosowania technologii informatycznych w bankowości. Podzielono je na pięć bloków tematycznych: rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, znaczenie integracji rynków finansowych w Europie, elektroniczna bankowość korporacyjna, zmiany wewnętrzne w sektorze bankowym oraz efekty finansowe. W książce przedstawiono także wyniki drugiego badania ankietowego (na próbie 3854 użytkowników Internetu), które dotyczyło korzystania z usług bankowości elektronicznej oraz charakterystyki klientów bankowości internetowej w Polsce.

Dużo uwagi poświęcono ekonomicznym skutkom oferowania bankowości elektronicznej. Scharakteryzowano nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem bankowości internetowej. Następnie porównano koszty realizacji operacji bankowych poszczególnymi kanałami dystrybucji. Dokonano także analizy wpływu rozwoju bankowości elektronicznej na wielkość i strukturę zatrudnienia w sektorze bankowym. W książce scharakteryzowano perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej. W szczególności przedstawiono oczekiwania polskich oraz amerykańskich klientów detalicznej bankowości internetowej. Zaprezentowano także analizę dotychczasowej dynamiki rozwoju bankowości internetowej w Polsce oraz przewidywania na najbliższe lata.

Książka jest skierowana do menadżerów i specjalistów sektora bankowego oraz studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza na kierunkach finanse i bankowość. Mam nadzieję, że spotka się ona również z zainteresowaniem wielu obecnych oraz przyszłych klientów bankowości elektronicznej.

Inne polecane książki >>>

Regulamin świadczenia usług >>>