wiecej

Badania rynku

badania Jeżeli planują Państwo przeprowadzenie badań rynku to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty merytorycznego wsparcia oraz interpretacji wyników takich badań.

Badania mogą mieć charakter:

  • ilościowy i jakościowy,
  • tradycyjny, telefoniczny lub internetowy,
  • badań rynku klientów detalicznych i korporacyjnych, symulacji i badań fokusowych lub badań eksperckich.

Zakres wsparcia badań rynkowych

  • Weryfikujemy planowaną przez klienta metodologię lub proponujemy własne rozwiązania.
  • Opracowujemy kwestionariusze badania i prowadzimy nadzór nad całym jego przebiegiem.
  • Organizujemy etap zbierania danych źródłowych (zazwyczaj wywiadów) w terenie lub w Internecie. W tym celu dokonujemy wyboru ośrodka badania opinii publicznej i negocjujemy warunki współpracy.
  • Dokonujemy kontroli jakości uzyskanych wyników i przeprowadzamy ich rzetelną interpretację.
  • Dokonujemy prezentacji uzyskanych wyników dla instytucji zamawiającej w formie prezentacji i/lub raportu.
  • Organizując medialną promocję wyników badania (jeśli stanowi to element strategii).

Wyślij do nas zapytanie >>